טלפון תפריט
מה זה בעצם - יבוא אישי ?

מה זה בעצם - יבוא אישי ?

בהתאם לתקנות משרד התחבורה ניתן לרכוש רכב חדש באחת מן האפשרויות הבאות-

קנייה  מיבואן רשמי, קנייה מיבואן מקביל ,ויבוא רכב אישי.

מסלול יבוא אישי הוא המסלול היחיד בו ניתן ליבא כלי רכב חדשים ומשומשים בהתאם לפרוט הבא:

 רכבים פרטיים, ג'יפים ורכבים מסחריים סגורים שמשקלם אינו עולה על 3,500 ק"ג.

אופנועים  וטרקטורונים.

רכבים כדוגמאת טנדרים, לא ניתן לייבא לישראל במסלול יבוא אישי.

 

במסגרת מסלול יבוא אישי-  הלקוח הוא היבואן הרשמי ואנו מסייעים באמצעות הידע שברשותנו לאתר ללקוח את הרכב הרצוי, ואת המחיר הטוב ביותר, משלוח הרכב לארץ ,הנפקת האישורים הנדרשים ממשרד התחבורה וטיפול בשחרור הרכב מהנמל.

חוקי יבוא אישי -

קיימת הבחנה בין תושב, תושב חוזר ועולה חדש.

תושב 

לכל תושב שברשותו רשיון נהיגה ישראלי מותר ליבא רכב אחד בכל שנה קלנדרית.

כלי רכב ביבוא אישי לא ניתן למכור כשנה ממועד כניסתו לישראל.

תושב יכול ליבא רכב שגילו אינו עולה על 24 חודשים ממועד היצור.  המגבלה של 24 חודשים מתייחסת למועד כניסת 

הרכב לישראל ולא להגעת הרכב לנמל. היה ועברו 24 חודשים ממועד ייצורו של הרכב, לא יהיה ניתן להכניס את הרכב לישראל.

כניסת הרכב כפופה לקבלת "רשיון יבוא", שהוא אישור של משרד התחבורה על התאמת הרכב לתקינה בישראל.

תושב חוזר

תושב ששהה בחו"ל שנתיים או יותר או סטודנט ששהה בחו"ל 18 חודש או יותר.

גיל התושב החוזר הנו 17 ומעלה.

תושב חוזר זכאי ליבא רכב שגילו אינו עולה על 48 חודשים ממועד היצור.  המגבלה של 48 חודשים מתייחסת למועד 

כניסת הרכב לישראל ולא להגעת הרכב לנמל. היה ועברו 48 חודשים ממועד ייצורו של הרכב, לא יהיה ניתן להכניס את 

הרכב לישראל.

תושב חוזר אינו נהנה מהטבת מס ומשלם מיסים בשיער מלא.

כניסת הרכב כפופה לקבלת "רשיון יבוא" – שהוא אישור של משרד התחבורה על התאמת הרכב לתקינה בישראל.

עולה חדש

עולה חדש שקיבל מעמד של עולה חדש וברשותו תעודת עולה.

זכאים ליבא רכב ללא מגבלת גיל הרכב.

גיל העולה הנו 17 ומעלה.

עולה חדש נהנה מהטבת מיסים ומשלם מיסים קבועים בשיעור מופחת. עולה חדש רשאי ליבא רכב אחד במשפחה 

בשיעור מס מופחת.

כניסת הרכב כפופה לקבלת "רשיון יבוא" – אישור של משרד התחבורה על התאמת הרכב לתקינה בישראל.

רכבי אספנות

רכבים שגילם מעל 30 שנה.

ניתן לייבא רק רכבי אספנות עם מנוע בנזין.

כניסת הרכב כפופה לקבלת "רשיון יבוא" – שהוא אישור של משרד התחבורה על התאמת הרכב לתקינה בישראל

 

שיעורי מס

סוג הרכב

מדינה שבהסכם*

מדינה שאינה בהסכם**

עולה חדש

רכב פרטי

114

129

75

גיפ

מסחרי עד 3500 ק"ג

אופנוע

רכב אספנות

100

100

75

רכב היברידי – בדרגת מיסוי ירוק 

1 או 2

52

63

52

רכב היברידי – Plug in

40

50

40

קטנוע

בהתאם לנפח מנוע והספק

בהתאם לנפח מנוע והספק בהתאם לנפח מנוע והספק

המיסים כוללים: מס קניה, מכס ומע"מ

*   מדינה שבהסכם: הינה מדינה שלישראל יש עימה הסכם סחר.

** מדינה שאינה בהסכם: מדינה שאין לה הסכם סחר עם ישראל ו/או כלי הרכב יובא ממדינה שאינה

    מדינת הייצור של כלי הרכב ואינה נכללת בגוש היורו ו/או ארה""ב.

מס יוקרה

מס מיוחד שהוטל בצו ותוקפו עד 31.12.17. כל רכב ששוויו מעל 300,000 ש"ח יחוייב במס נוסף של 20 אחוז 

על השווי העודף מעל 300,000 ₪.

ביבוא רכב משומש ישוחזר המחיר המקורי של הרכב ממועד עלייתו לכביש ועל פי מחיר זה יחושב מס היוקרה.

מס ירוק והפחתות 

רכבים שמזהמים פחות נהנים מהטבת מיסוי ירוק. במקרה זה מחושב המס הרגיל על הרכב וממנו מופחתת הטבת המס הירוק 
בהתאם לדרגת הזיהום של הרכב.

דרגת זיהום

ציון ירוק

הפחתה ₪

1

0-50

16,532

2

51-130

16,532

3

131-150

15,154

4

151-170

13,226

5

171-175

11,574

6

176-180

10,194

7

181-185

9,093

8

186-190

7,990

9

191-195

6,163

10

196-200

6,063

11

201-205

5,511

12

206-210

4,410

13

211-220

3,581

14

221-250

2,204

15

251 ומעלה

0

לרכבים היברידיים בדרגת מיסוי ירוק 1-2 לא ינוכה מס ירוק.

בנוסף למס הירוק קיימות הטבות נוספות, בסכומים קטנים, בגין אביזרי בטיחות.